Türkiyede Doğalgaz

Türkiyede DoğalgazTürkiye`de ilk defa 1970 yılında Kumrular bölgesinde varlığı tespit edilen doğalgaz, 1976 yılında Pınarhisar Çimento Fabrikasında kullanılmaya başlanmıştır. 1975 yılında Çamurlu sahasında bulunan doğalgaz 1982 yılında Mardin Çimento Fabrikasında verilmiş fakat bu kaynaklardaki rezerv ve üretim miktarı düşük olduğu için yaygınlaştırılmamıştır.

S.S.C.B. ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında 18 Eylül 1984 tarihinde doğalgaz alımına ilişkin bir anlaşma yapılmıştır. Türkiye`de doğalgazın yaygın kullanımı 1 Ekim 1986 tarihinde yapımına başlanan 842 km.`lik S.S.C.B. - Türkiye doğalgaz boru hattının Nisan 1988 tarihinde tamamlanmasıyla başlar.

75 bar basınca göre tasarlanan 842 km. uzunluğundaki bu boru hattı boyunca, Kırklareli, Pendik, Eskişehir, Ambarlı ve Bursa`da kompresör istasyonları, Malkoçlarda ana ölçüm istasyonu ve pig tesisi bulunmaktadır. Ana kontrol merkezi ise Ankara-Yapracıktadır.

26 Ekim 1986 tarihinde inşasına başlanan hat ile taşınan doğalgaz, 23 Haziran 1987 tarihinde ilk durağı olan Hamitabat Trakya Kombine Çevrim Santrali`ne ve Ağustos 1988`de Ankara`ya ulaşmıştır. Doğalgaz, Temmuz 1988`de İGSAŞ`ta Ağustos 1988`de Ambarlı Santrali`nde, Ekim 1988`de de Ankara`da konut ve ticaret sektörlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi sektöründe doğalgaz kullanımı ise, Ağustos 1989`da başlamıştır.

Doğalgaz, Ankara`dan sonra, İstanbul`da Ocak 1992`de, Bursa`da Aralık 1992`de, İzmit`te Eylül 1996`da, Eskişehir`de ise Ekim 1996`da konut ve ticaret sektörlerinde kullanıma sunulmuştur. Doğalgazın dağıtımı Ankara`da EGO, İstanbul`da İGDAŞ, İzmit`te İZGAZ, Bursa ve Eskişehir`de ise BOTAŞ tarafından yapılmaktadır. Mevcut durumda BOTAŞ`a ait dağıtım şirketleri 4646 Sayılı Kanun kapsamında özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresine devredilmiştir.

Ana İletim Hattı, 1996 yılında 209 km. uzunluğundaki İzmit-Karadeniz Ereğli Doğal Gaz İletim Hattı ile Batı Karadeniz Bölgesi`ne, 208 km. uzunluğundaki Bursa-Çan Doğal Gaz İletim Hattı ile Çan`a uzatılmıştır. Hat daha sonra Çan - Çanakkale Doğal Gaz İletim Hattı ile Çan`dan Çanakkale`ye uzatılmış ve Temmuz 2001 tarihinde işletmeye alınmıştır.

Doğalgazın talep noktalarına ulaştırılması için yapılmış olan yatırım planları adım adım gerçekleştirilmektedir. Bugün Bulgaristan sınırından Ülkemize giren ve 1988 yılından bu yana işletilmekte olan 842 km.lik Ana Hattın yanı sıra Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı da tamamlanarak 2001 yılının sonunda işletmeye alınmıştır. Ana Hat Karadeniz`den gelen Samsun-Ankara Hattı ile Ankara`da birleştirilmiştir. Ege Bölgesinde son kullanıcı noktası olarak belirlenen İzmir`e Karacabey üzerinden ulaşan hat ile birlikte Konya`dan da bir bağlantı hattının yapılması ile Batı Anadolu ana iletim şebekesi de tamamlanmıştır. Bununla birlikte Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgesini sisteme bağlayacak olan hatların da ihaleleri yapılmıştır. Bu çalışmalar Karadeniz İletim Hatları ile birleştiğinde mevcut plan dâhilindeki Türkiye Doğal Gaz Şebekesi tamamlanmış olacaktır.

Enerji arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla 14 Şubat 1986`da Sovyetler Birliği ile imzalanan, yılda 6 milyar m³ gaz alımına yönelik anlaşma ile Türkiye, 1987`de doğalgaz kullanmaya başlamıştır. Günümüze kadar ekonomimizin hızla büyümesinde doğalgazın yadsınamayacak bir katkısı olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. 500 milyon m³ ile başlayan doğalgaz tüketimi 2002 yılında 16 milyar m³`e ulaşmıştır.

Doğalgaz ithalinde kaynak çeşitlemesi kapsamında, 1994 yılında Cezayir`den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımına başlanmış, bunu 1999 yılında Nijerya ile yapılan alım anlaşması ve spot alımlar izlemiştir.

TOP