Misyonumuz

Misyonumuz

ARSAN MARMARA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. dağıtım hizmeti verdiği bölgelerde evsel, ticari ve sanayi kullanıcıların enerji ihtiyaçlarını sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde karşılayabilmek için;


  • Müşterilerine, hissedarlarına, çalışanlarına ve çevreye duyarlı politikalar oluşturarak tüm faaliyetlerini bu politikalara uygun olarak ve yasal mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirir,
  • Temel felsefesi, insan odaklı yaklaşım ve kusursuz müşteri memnuniyeti olan yönetim sistemini oluştururken teknoloji, bilgi ve insan kaynaklarını dinamik bir organizasyon yapısı içinde birleştirerek en kaliteli hizmeti verir,
  • Hedeflerine ulaşmak ve oluşturduğu entegre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek için gerekli kaynakları ayırıp bunları etkin ve verimli bir biçimde kullanır.
TOP