Standart Kontrol Şartları

Ürün Standart Kontrol Şartları
 • Ürün kabul talep dilekçesi firma antetli kağıdına kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.
 • Firma bilgilerinin bulunduğu firma bilgi formları bulunmalıdır.
 • Ürünün her modeline ait noter tasdikli TSE Uygunluk veya TSEK belgeleri olmalıdır.
 • Ürünün her modeline ait noter tasdikli TSE İmalat Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
 • Ürünün her modeli için TSE Muayene Deney Raporu olmalıdır.
 • Ürün bilgi formlarının tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş olması
 • En az 2 adet noter tasdikli TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip Servis belgeleri
 • Ürün ile ilgili teknik verileri kapsayan Katalogları olmalıdır. (Ürün Bilgi Formu ile uyumlu olacak şekilde)
 • Ürünün montaj, kullanım ve planlama kılavuzları Türkçe olarak dosyada bulunmalıdır.
 • Ürünle ilgili kodlamaların (anlamları var ise) ürün bilgi formunda açıklanmalıdır.
 • Ürünle ilgili firma tarafından kullanılması zorunlu olan emniyet ekipmanları belirtilmelidir.
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış noter tasdikli garanti belgeleri olmalıdır.
 • Ticaret odasından alınmış noter tasdikli ticari sicil kayıtları belgeleri
 • Firma bilgi formunda belirtilen firma yetkililerinin imza sirküleri olmalıdır.
 • Yetkili servislerin cihazları devreye almadan önce kontrol ettikleri unsurlarla ilgili kontrol formları
 • Her ürün modeline ait etiket örnekleri (orijinal veya fotokopi)
 • Firma isim ve unvanında bir değişiklik olduğunda yeni firma olarak kabul yapılacaktır.

NOT:

 • ARMAGAZ gerek gördüğü takdirde ürünler ile ilgili firmadan gerekli teknik dokümanlar, seminer, eğitim talep etme; imalat ve test aşamasını yerinde görme hakkına sahiptir.
 • Eksik belgeli dosyalar teslim alınmayıp iade edilecektir.
 • TSE veya TSEK belgeleri vize tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir. Vizesi geçmiş cihazlara gaz açma işlemi yapılmayacaktır. Vize yenileme için Ön yazı ile ARMAGAZ A.Ş. Genel Müdürlüğe elden başvuru yapılacaktır.
 • Ürün katalogları, etiketler ve web sitenizde ARMAGAZ logosunu kullanmayınız.
TOP