Vize Yenileme İşlemleri

Vize Yenileme Prosedürü
  • Ana firma ilk belgelendirmesi yapılmış olan, armatür veya yakıcı için vize yenileme başvuru dilekçesini ve standart belgesinin aslını veya noter tasdikli fotokopisini ARMAGAZ Genel Müdürlüğü’ne elden veya posta ile ulaştırır.
  • ARMAGAZ Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılan evraklar gelen evrak kayıt defterine işlenerek İşletme Müdürü tarafından Sertifikalandırma & Standart Kontrol Bölümüne havale edilir.
  • Standart Kontrol Mühendisi gelen belgeleri teknik yönden yürürlükteki ilgili TSE standartları, uluslar arası standartlar, kanun ve tüzükler dâhilinde inceler ve vize geçerlilik tarih kontrolünü yapar.
  • Kontrolü yapılmış olan armatür veya yakıcının geçerlilik süresi, ARMAGAZ web sayfası Ürünler bölümünde güncellenerek vize yenileme işlemi tamamlanmış olur.
TOP