Bireysel Abonelik
  • Nüfus cüzdanının fotokopisi. (Yönetici veya vekilinin) (T.C Kimlik Numarası olmayanlar ayrıca kimlik numarası belgeleyeceklerdir.)
  • DASK Poliçesi
  • Tapunun fotokopisi.
  • Binada doğalgaza geçmek için %51 ‘lik apartman yönetim kurulu kararı (Noter Tasdikli)
  • Apartman yönetim kurulu kararı, sekiz ve sekizden fazla daireli binalarda noter onaylı karar defterindeki yönetim kurulu kararıdır. (Sekizden az daireli binalarda ise kat maliklerinin imzalı dilekçesidir.)
  • Yapı izin belgesi veya elektrik, su ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlandığını gösterir belge veya bu belgelerden birinin fotokopisi.
  • Apartman kaşesi
  • Abonelik Bağlantı Bedeli ve Damga Vergisi ödenecektir.
TOP