Güvence Bedeli

ARMAGAZ'ın alacaklarını garanti altına almak amacıyla ön ödemeli sayaç haricinde, mekanik sayaç kullanan abonelerdentahsil ettiği bedeldir.

Müşteri Sözleşmesi kullanıcı tarafından yapılır. Kullanılacak cihazlar doğrultusunda güvence (Teminat) bedelialınır.

Bu güvence bedeli, Müşteri sözleşmesi sona erdiğinde güncelleştirilerek iade edilir.

TOP