Geçici Gaz Kapama

Geçici Gaz Kapama Nedir?
  • Müşterinin belli bir süre için doğalgazı kullanmak istememesi halinde, o döneme kadar tükettiği doğalgazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde,
  • Müşterinin; faturasını son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde ikinci bir ihbara gerek kalmaksızın,
  • Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğalgaz kullanıldığının tespiti halinde,
  • Abonenin diğer bir adreste bulunan doğalgaz aboneliği ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,
  • Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde, abonenin doğalgazı geçici olarak kesilir.
Acil durumda doğal gaz kesintisi

Dağıtım şirketi; sadece, doğal gaz kaçağı, güvenliğin ciddi bir risk altında olması ile doğal gazın kalitesi, basıncı ve diğer özelliklerinin can ve mal güvenliği açısından tehlikeye neden olması durumlarında doğal gazı kesebilir.

TOP